Daha temiz ve düzenli bir kent için çalışmalarını yürüten Karaman Belediyesi; asfalt, kaldırım, orta refüj, yol genişletme, park ve peyzaj düzenlemelerini farklı bölgelerde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; Şehit Fethi Sekin Bulvarı’nda asfalt ve kaldırım, Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı’nda asfalt ve yaya geçidi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda yol yapım, Fevzi Paşa Caddesi’nde orta refüj, Urgan Mahallesi’nde asfalt, Şeyh Edebali Mahallesi ile Pastacılar ve börekçiler sitesinde yol açma, Gevher Hatun Mahallesi’nde yeni park, Göztepe köyü yolunda yol genişletme, Adliye arkasında Hanımeli Çarşısı ve Otogarda peyzaj düzenlemeleri devam ediyor.Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

  

4.0 için Ar-Ge Zirvesi Program Akışı

Yer: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Konferans Salonu

Tarih: 26-27 Mayıs 2022 1.GÜN ( 26 Mayıs 2022)

Kayıt 09:00 – 09:30

Açılış Konuşmaları 09:30 – 10:30

Açılış Oturumu / 09:30 – 10:30

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu - Cumhurbaşkanlığı Danışmanı

1. OTURUM

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği / 10:45 -11:45 Moderatör : Dr. Öğretim Üyesi Selim Doğan

 Prof. Dr. Murat Türkeş

 Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Melisa Tokgöz Mutlu

 Türkiye İhracatçılar Meclisi - İklim Komitesi Üyesi

 Dr. Mehmet Keçeci

 Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü

 Fuat Özcan

 Karatay Belediyesi - Dış İlişkiler Müdürü

 2. OTURUM

Gıda Güvenliği / 12:00 – 13:00 Moderatör : Samim Saner

 Anne Gerardi

 Küresel Gıda Güvenliği Girişimi – Fransa

 Dr. Kakha Nadıradze

 Çiftçi Hakları Savunma Derneği Başkanı – Gürcistan

 Prof.Dr. Barbaros Özer

 Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET)

 Mehmet Çetin Duruk

 Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası

 

 

 3. OTURUM

Tohum ve Islah (Gen Bankası, GDO vb.) / 14:15 – 15:45 Moderatör : Prof.Dr. Hakan Özkan

 Şakir Berktaş

 Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon

 Hacı Ömer Güler

 Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği

 Dr. Andreas Wais

 ISTA- İsviçre

 Dr. Kürşad Özbek

 Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü

  4. OTURUM

Pandemi Dönemi Gıda ve Tarımda Yaşanan Gelişmeler / 16:00 – 17:30 Moderatör : Hüseyin Çevik

Hulusi Kıyı

 Anadolu Etap Ar-Ge Direktörü

Erdem Tekçi

 İktisadi Kalkınma Vakfı, Uzman Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi.Murat Çetin

 İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Ufuk Türker

 Ankara Üniversitesi - Ziraat Fakültesi

5. OTURUM

Gıda ve Tarımda Finansa Erişim / 10:00 – 11:00 Moderatör : Nurten Elvan Köksoy

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Serdar Yalçınkaya

 Necmettin Erbakan Üniversitesi

 

 Yavuz Uysal

 TKDK Konya - İl Koordinatörü

 Ramazan Yiğit

 Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği

 Kuveyttürk Katılım Bankası

 Teyit Bekleniyor****

6. OTURUM

Atık Yönetimi ve Enerji / 11:15 – 12:15 Moderatör : Prof.Dr.Nuri Azbar

Prof. Dr. Andrea Kruse

 Universität Hohenheim-Almanya

Mehmet Çakıcı

 Konya Şeker Biyoetanol Üretim Tesisi - Üretim Müdürü

İlker Özata

 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanlığı - ETK Uzmanı

Meryem Ceylan

 Konya Büyükşehir Belediyesi - Sıfır Atık Birimi

Mehmet Gençosmanoğulları

 İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. - İSTAÇ

7. OTURUM

Gıda,Tarım ve Hayvancılıkta Yeni Teknolojiler ve Inovasyon / 14:15 – 15:45 Moderatör : Prof. Dr. Hazım Gökçen

 Prof.Dr. İsmail Hakkı Boyacı

 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü

 Dr. Serkan Ateş

 Oregon State University - Hayvan ve Mera Bilimleri Bölümü

 Dr. Engin Ünay

 Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

 Ali Çelebi

 Ziraat Mühendisi / Çelebi Drone Kurucu Ortağı

8. OTURUM

Sürdürülebilir Gıda ve Tarım Alanında TTO ve Arayüzlerin Rolü / 16:00 – 17:30 Moderatör : Mehmet Uğur Göçen

Prof. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu

 Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Biyomühendislik Bölümü

Çetin Akın

 BC Partnering Kurucu Ortağı, İBG İş Geliştirme ve Ticarileştirme Direktörü

Öğr. Gör. Ali İhsan Yoğurt

 Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdür Yrd.

Anıl Baybura

 Ege Teknopark - Koordinatör

Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 


180 yıl önce karaman merkezinde ikamet eden Ermeni - Rum vatandaşlar

1845 Karaman Merkez Gayrimüslim - Zimmiyan Defterini günümüz Türkçesine çevirdik!

Karaman'ın 14 Mahallesindeki Gayrimüslim Ailelerin Erkek fertleri

Karaman’daki Dört Handa Yaşayanlar ve Gayrimüslim Tüccar

Şakir Beyin 1845 senesinde İstanbul’a bildirdiği Karaman Nüfus ve salgın Raporu

Askeri Kaymakam Şakir Beyin Padişaha Arzuhali

 

Osmanlı Devlet-i Aliyesi bir imparatorluk olarak her milletten insanı yerinde ipka eden bir yapıya sahipti.

 

Özellikle Tanzimat’tan sonra kent idarelerinde batı tarzı bürokrasinin yerleşmesi için çok sayıda gayrimüslim memur görevliydi.

 

Hemen hemen bütün büyük şehirlerde Rum, Ermeni mahalleleri yer alıyor, kimi şehirlerde bu ikisi, Zimmiyan - Hristiyan Mahallesi şeklinde kayda geçiyordu.

 

Ehli Kitap ve Zimmi diye Müslüman olmayan Hristiyanlara ve Yahudilere denmekteydi. Osmanlı egemenliği altındaki Ermeni, Rum ve Yahudilere Üç Millet denirdi. Bu üç millet, devlete cizye ve haraç vergisi vermekle mükellefti.

 

Zimmilerin genellikle etnik kökeni Rum ve Ermenilerden oluşuyordu. Bir de Konya, Karaman, Nevşehir gibi eski Karamanoğulları yurtlarında Türk asıllı Rumca yazan Ortodoks Hristiyanlar vardı.

 

1845 yılında Karaman merkezindeki 14 mahalleye dağılan 105 hanede yaşayan gayrimüslim 273 kişi ve hanlarda konaklayan gayrimüslim 86 kişi olup toplam gayrimüslim sayısı 359’dur.

 

Bu makalede Ermeni ve Rumların hangi mahallede kaç hane - kaç kişi ve hangi handa kaç kişi olduklarını gösteren rakamları paylaşıyoruz.

 

Askeri Kaymakam Şakir Beyin Padişaha Arzuhali

 

Bu defa yapılması yüce padişahımızın iradesiyle olan nüfus yazımına ve sayımına memur Asakir-i Nizamiye-i Şahane kaymakamlarından aciz Şakir Bey kulları kazamız olan Larende - Karaman’a bizzat gelip kazamız medresesi, meclis üyeleri ve Koca Muhbirimiz hep birlikte çalıştık.

 

Netice olarak Karaman merkezinde bulunan bütün gayrimüslim hanelerdeki erkek nüfusu tek tek görerek kayıt altına aldık,  görmediğimiz kimse kalmamıştır.

 

Bu sayım ve kayıt sonucunda: 95 hanede 273 gayrimüslim erkek ikamet etmekte olduğunu ve 80 ölüm vuku bulduğunu buraya şerh edip mühürleyerek koyduk. 1845

 

İmzalar ve mühürler:

1- Muhbir-i evvel Millet-i Zimmiyan der kaza-i Larende sene

2- Muhbir-i evvel Millet-i Zimmiyan der kaza-i Larende sene

 

Karaman'da 1845 'te Yaşayan Gayrimüslim Aileler

1- Külhan Mahallesi

12 hanede 32 kişi

 

2- Ahi Osman Mahallesi

10 hanede 36 kişi

 

3- Fenari Mahallesi

3 hanede 8 kişi

 

4- Seki Çeşme Mahallesi

2 hanede 3 kişi

 

5- Abbas Mahallesi

7 hanede 20 kişi

 

6- Mansur Dede Mahallesi

2 hanede 4 kişi

 

7- Şah Ruh Mahallesi (Ali Şahane?)

7 hanede 16 kişi

 

8- Hatip Mahallesi

9 hanede 24 kişi

 

9- Say Mahallesi (Saylar?)

15 hanede 39 kişi

 

10- Gazi Dükkân Mahallesi

7 hanede 26 kişi

 

11- Koçak Dede Mahallesi

18 hanede 46 kişi

 

12- Ömer Hoca Mahallesi

Bir hanede 3 kişi

 

13- Şeyhli Mahallesi (Şeyh Edebali?)

6 hanede 14 kişi

 

14- Köhne Bedesten Mahallesi

2 hanede 3 kişi

 

Toplam 105 hanede 273 erkek nüfus, A 10 TA 61 NA 92

 

105 hanede 273 kişi hayatta, 80 kişi ölmüş. Hanlarda konaklayan gayrimüslim sayısı da 86 olup toplam gayrimüslim sayısı 359’dur.

 

Karaman Merkezde Yer Alan Hanlarda Bulunan Yabancı Gayri Müslimler

 

1- Yeni Han

34 kişi

 

2- Kara Külah Hanı

20 kişi

 

3- Muslu Ağa Hanı

11 kişi

 

4- Bedi oğlu Hanı

10 kişi

 

5- Batban Hanı

11 kişi

 

Şakir Beyin 1845 senesinde İstanbul’a bildirdiği Karaman Merkez Nüfus ve salgın Raporu

 

Kullarının arzuhalidir ki:

 

Bu defa yapılması yüce padişahımızın iradesiyle olan nüfus yazımına ve sayımına memur Asakir-i Nizamiye-i Şahane kaymakamlarından Şakir Bey kulları kazamız olan Larende - Karamana bizzat gelip hepimiz bir arada olduğumuz halde âcizane çalışmalarımız neticesinde Karaman merkezinde bulunan bütün erkek nüfusu tek tek görerek gerek Müslüman gerekse Gayrimüslim herkesi yaşları, şemailleri ve fiziki yapıları ile kayıt altına alıp görmediğim kimse kalmamıştır.

 

Bu 1845 yılındaki Karaman merkez erkek nüfusunun Yeni Deftere kaydı Allah’ın inayet ve yardımıyla 1842 senesinden bu yıla kadar kasabamızın içinde humma hastalığı türünden bir marizlik meydana geldiğinden ölümlerimiz fazla olduğundan nüfus bin yüz sekiz hanede üç bin yedi yüz beş kişidir. Humma salgınında ölenlerin sayısı yedi yüze ulaşmıştır.

 

Bu defterimizin ekinde mazbatası mühürlenerek deftere kaydedildi. 1845

 

İmzalar ve mühürler

 

1845 Yılında Karaman merkezde ikamet eden 1108 - bin yüz sekiz hanenin 95 hanesi o zamanlar reaya denilen yabancı, gayrimüslim vatandaşlara aittir.

 

1108 hanede 2593 erkek nüfus yaşamaktadır.

Şehirdeki medreselerde eğitim gören öğrenci (Sohta) sayısı 182

Hanlarda bulunan Müslüman misafirlerin sayısı 27

Gayrimüslim erkek mevcudu 273

Toplam Erkek Nüfus: 3075 kişidir.

 

Bu sene humma hastalığı nedeniyle Müslümanlardan ölenler 620, Gayrimüslimlerden ölenler 80 toplam ölen 700 kişidir.

 

(Kaynak: BOA-NFS-d-03462-00001/ 0022)

Karaman 1845 Ahiosman, Fenari ve Sekiçeşme Mahalleleri Gayrimüslim Nüfusu!

 

1845 yılında Karaman merkezdeki Ahiosman Mahallesinde: 10 hanede 37, Fenari Mahallesinde 4 hanede 8, Sekiçeşme Mahallesinde: 2 hanede 3 erkek nüfus olmak üzere üç mahallede 48 Ermeni ve Rum erkek vatandaş yaşamaktaydı.

 

Ahiosman Mahallesi Gayrimüslimleri

1- Hane 1- Kivork oğlu Avanis: Tarsus’a kaçmıştır, kısa boylu, kara bıyıklı, 25 yaşında, Rençber

2- Hane 2- Artin oğlu Garabet: orta boylu, kırca bıyıklı, 35 yaşında, tüccar

3- Hane 3- Agop oğlu Artin: orta boylu, kara bıyıklı, 60 yaşında, Rençber

4- Oğlu Agop oğlu Artin: orta boylu, ter bıyıklı, 25 yaşında, terzi

5- Diğer oğlu Artin oğlu Bediros, dokuz yaşında

6- Diğer oğlu İrej oğlu Sanos, yedi yaşında

7- Diğer oğlu İrej oğlu Mıgırdıç, dört yaşında

8- Kayını Kirkor oğlu Bediros, on yaşında

9- … Garabet oğlu Kayserili oğlu Ayaz oğlu Agop: orta boylu, kara bıyıklı, 35 yaşında

10- Oğlu Kivork, bir yaşında

11- Hane 3- Haçik oğlu Avanis oğlu Haçik: orta boylu, kumral bıyıklı, 35 yaşında, kürkçü

12- Oğlu Garabet, 10 yaşında

13- Diğer oğlu Hırabet, yedi yaşında

14- Diğer oğlu İrej, beş yaşında

15- Diğer oğlu Kireves, bir yaşında

16- Kardeşi Haçik oğlu Virej, uzunca boylu, kır sakallı, 60 yaşında, kürkçü

17- Oğlu Virej oğlu Haçik, 13 yaşında

18- Diğer Oğlu Virej oğlu Mihal, yedi yaşında

19- Hane 4- Mihal oğlu Garabet oğlu Hacir: kısarak boylu, kara bıyıklı, 25 yaşında, Alacacı

20- Hane 5- Gali oğlu Ağya: kısa boylu, kara bıyıklı, 40 yaşında, kuyumcu

21- Oğlu Ağya oğlu Dursun, yedi yaşında

22- Hane 6- Ağya oğlu Toros oğlu Simon: orta boylu, kara bıyıklı, 35 yaşında

23- Oğlu Toros üç yaşında

24- Hane 7- Giregoz oğlu Gosdak: uzun boylu, kara bıyıklı, 25 yaşında, kürkçü

25- Oğlu Giregoz bir yaşında

26- Kardeşi Giregoz oğlu Garabet: 21 yaşında genç, Alacacı

27- Diğer kardeşi Giregor oğlu Kirkor, 14 yaşında

28- Diğer kardeşi Giregor oğlu Bogos, 4 yaşında

29- Hane 8- Avak oğlu Asator: Sekban, 10 yaşında

30- İrej oğlu Avraham: uzun boylu, kara sakallı, Rençber

31- Oğlu Kirkor oğlu Mügeregab: orta boylu, ter bıyıklı, 21 yaşında

32- Diğer oğlu Garabet, genç, 16 yaşında

33- Diğer oğlu İrej, 10 yaşında

34- Hane 9- Topaloğlu yetimi, Toros oğlu Avanis, dokuz yaşında

35- Hane 10- Garabet oğlu Asanor: … genç, 18 yaşında

36- Kardeşi Garabet oğlu Avanis, 17 yaşında

37- Diğer kardeşi Garabet oğlu Agop, deli, 10 yaşında.

Fenari Mahallesi Gayrimüslimleri

 

1- Hane 1- İrej oğlu Kocabaş Artin: uzun boylu, aksakallı, 70 yaşında

2- Oğlu Abdülmüheymin? Bir aylık

3- Hane 2- Açator oğlu İrej: orta boylu, kumral bıyıklı, 35 yaşında, boyacı

4- Oğlu İrej oğlu Bedros: dört yaşında

5- Diğer oğlu Manas üç yaşında

6- Hane 3- Rasan oğlu Açator: orta boylu, kara bıyıklı, 35 yaşında, Balenkoğlu, Ankara’ya kaçmış.

7- Oğlu Bogos altı yaşında

8- Hane 4- Avanis oğlu İstefan: Kıbrıslı oğlu, orta boylu, aksakallı, 70 yaşında.

 

Sekiçeşme Mahallesi Gayrimüslim Nüfusu

1- Hane 1- Manos oğlu Manik, 12 yaşında

2- Hane 2- Melkon oğlu Bağdasar: orta boylu, sarı bıyıklı, 30 yaşında.

3- Oğlu Kirkor, bir yaşında.

 

1845 Karaman Külhan Mahallesi Gayrimüslim Nüfusu ve Gayrimüslim Ailelerin Erkek fertleri

 

Biz Küpümüzü Bulgurla Doldururken Küplerini Altınla Dolduranlar!

Külhan Mahallesinde 1845 senesi mukim olan 12 gayrimüslim ailenin meslekleri: Kuyumcu 3, Kalaycı 3, Alacacı 4, Çiftçi: 2

1845 senesi Karaman merkez Külhan Mahallesinde ikamet eden 12 ailede toplam 32 erkek sayılmıştır, kadınları da aynı rakamla kattığımızda 64 zimmi nüfus olduğu ortaya çıkmaktadır.

Külhan Mahallesindeki zimmilerin büyük bölümü Ermeni’dir. Hepsi sanat ve ticaret erbabıdır. Küplerini bulgurla değil, altınla dolduracak meslekler edinmişlerdir.

İşte bundan 180 sene önce Karaman Külhan mahallesinde yaşayan haneler ve isim isim şekil ve şemailleriyle beraber zimmi vatandaşlarımız.

1- Hane 1- Artin oğlu Bogos oğlu Bağdasar, orta boylu 18 yaşında genç, Alacacı

2- Kardeşi Artin oğlu Garabet, 13 yaşında genç

3- Diğer kardeşi: Artin oğlu Bağdasar, 4 yaşında

4- Hane 2- Virej oğlu Bağdasar oğlu Bağdasar, orta boylu sarı bıyıklı, 30 yaşında, alacacı

5- Oğlu Virej altı yaşında

6- Hane 3- Agop oğlu Ağya, orta boylu kara bıyıklı, 25 yaşında, kalaycı

7- Hane 4- Kavukçu oğlu Haçik oğlu Avakim, orta boylu, kara sakallı, 35 yaşında, kuyumcu

8- Hane 5- Erzurumlu oğlu Bedos oğlu İstefan, orta boylu, sarı bıyıklı, 30 yaşında, Alacacı

9- Yeğeni, Sarkis oğlu tayyar oğlu Bayram, orta boylu, kumral sakjallı, 36 yaşında, terzi.

10- Yeğeni, Kesir oğlu Agop, üç yaşında

11- Hane 6- Erzurumlu oğlu Bados oğlu Mardiros 30 yaşında,

12- Oğlu Sarkis dört yaşında

12- Hane 7- İşitmez oğlu Avanis, orta boylu, kara bıyıklı, 24 yaşında, tüccar, İç il tarafında ticarettedir.

13- Oğlu: Avanis oğlu Kivork, üç yaşında

14- Kardeşi: Artin oğlu Mıgırdıç, genç, 18 yaşında, İç ilde kardeşinin yanındadır.

15- Diğer kardeşi: Vartin oğlu Garabet, 15 yaşında

16- Diğer kardeşi: Artin oğlu Avanis, dokuz yaşında

17- Yeğeni: Mıgırdıç oğlu Nikos, dokuz yaşında

18- Hane 8- Haçik oğlu Madadoros, orta boylu, kumral bıyıklı, 20 yaşında, kalaycı

19- Hane 9- Mumcu oğlu Goris oğlu Agok, orta boylu, kara bıyıklı, 27 yaşında, alacacı

20- Oğlu Artin iki aylık

21- Kardeşi: Goris oğlu Menoş oğlu Sarkis, orta boylu, ter bıyıklı, 23 yaşında, kalaycı

22- Diğer kardeşi: Goris oğlu Garabet, ter bıyıklı, 21 yaşında

23- Diğer kardeşi: Artin oğlu Agop, sekiz yaşında

24- Hane 10- Sarkis oğlu İstehari oğlu Asavi, orta boylu, sarı bıyıklı, 36 yaşında, kuyumcu

25- Oğlu: İstehari oğlu Mıgırdıç, dokuz yaşında

26- Diğer oğlu: Sarudeb? bir yaşında

27- Hane 11- Sarkis oğlu Goris, orta boylu, sarı bıyıklı, 28 yaşında, kuyumcu, İç il’de.

28- Kardeşi: Sarkis oğlu Agop, genç, 16 yaşında, berber çırağı

29- Diğer kardeşi: Sarkis oğlu Movses, 12 yaşında

30- Hane 12- Ağya oğlu Avanis, orta boylu,  kara bıyıklı, 40 yaşında, Botsalı çiftçi

31- Hane 13- Manas oğlu Yanni, uzun boylu, kara bıyıklı, kır tıraş, 45 yaşında, çiftçi

32- Oğlu: Bali oğlu Garabet, uzun boylu, kara bıyıklı, 28 yaşında, tüccar.

 

1845’te Karaman’ın Gazidükkân ve Koçakdede Mahallelerindeki Ermeniler!

 

1845 yılında Karaman merkezdeki Gazidükkân Mahallesinde 7 hanede 24, Koçak Dede Mahallesinde 18 hanede 47 erkek nüfus olmak üzere iki mahallede 71 erkek Ermeni vatandaş yaşamaktaydı.

 

Gazidükkan Mahallesi

 

1- Hane1- Samil oğlu Evanis: kara bıyıklı, uzunca boylu, 40 yaşında

2- Kardeşi, Samil oğlu Adop: uzun boylu, kara bıyıklı, 38 yaşında

3- Diğer kardeşi, Samil oğlu Köregen: orta boylu, kara bıyıklı, 28 yaşında

4- Diğer kardeşi Tavares Garabet, sekiz yaşında

5- Diğer kardeşi, Tavares oğlu Samil, beş yaşında

6- Diğer kardeşi, Agop oğlu Kivork, bir yaşında

7- Diğer kardeşi, Köregen oğlu Samil, iki yaşında

8- Hane 2- Nazarı oğlu Agop: uzun boylu, kara bıyıklı, 32 yaşında, abacı

9- Kardeşi, uzun boylu, kara bıyıklı, Avanis, 25 yaşında

10- Diğeri, Nazari oğlu Kivork, 15 yaşında

11- Yeğeni, Manas oğlu Nazari, beş yaşında

12- Diğer yeğeni, Bayram oğlu Simon, 10 yaşında

13- Yeğeni, Bayram oğlu Avanis, dokuz yaşında

14- Hane 3- Bedros oğlu Kiragos: orta boylu, sarı bıyıklı, 28 yaşında

15- Kardeşi, Bedros oğlu Artun orta boylu, sarı bıyıklı, 22 yaşında

16- Diğeri, Kirkor, 17 yaşında yaşında

17- Hane 4- Acı oğlu Sarkis: orta boylu, kara bıyıklı, 28 yaşında

18- Oğlu Gabriyel, iki aylık

19- Yeğeni, Kivork oğlu Agop oğlu Zakarya:  15 yaşında

20- Hane 5- İstefan oğlu Abacı: uzun boylu, kara bıyıklı, 33 yaşında, …

21- Oğlu, Kazer oğlu İstefan, 13 yaşında

22- Diğeri, Bağdasar, üç yaşında

23- Diğeri, Tivanus bir yaşında

24- Hane 6- Markos oğlu Agop: orta boylu, kara bıyıklı, 31 yaşında

25- Oğlu Parih bir yaşında

26- Hane 7- Kivork oğlu Avdik: orta boylu, kara bıyıklı, 35 yaşında

 

Koçak Dede Mahallesi

 

1- Hane 1- Haçir oğlu Argon: uzun boylu, kara bıyıklı, 40 yaşında, bakırcı

2- Hane 2- Meyrek oğlu Bağdasar: uzun boylu, kara bıyıklı, 35 yaşında, kalaycı

3- Oğlu Sarkis sekiz yaşında

4- Diğeri, Garabet dört yaşında

5- Hane 3- Mikail oğlu Haçator: orta boylu, kara bıyıklı, 32 yaşında, yapıcı.

6- Oğlu İstefan yedi yaşında.

7- Diğeri Garabet dört yaşında.

8- Hane 4- Abacı Kirkor oğlu Ayvan: uzunca boylu, aksakallı, 70 yaşında, tüccar.

9- Oğlu Ayvan oğlu Kirkor, 15 yaşında.

10- Hane 5- Evanis oğlu Aslan oğlu Sarkis, çocuk, 10 yaşında.

11- Diğeri, Avanis oğlu Garabet dört yaşında.

12- Eniştesi: Kigorg oğlu Sincak, kısa boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında.

13- Hane 6- Abraham oğlu Haçator: uzun boylu, kara bıyıklı, 3 yaşında, kantarcı

14- Kardeşi, Abraham oğlu Aristakis: 17 yaşında.

15- Hane 7- … oğlu Kigorg: orta boylu, kara bıyıklı, 26 yaşında, Rençber.

16- Kardeşi, Esid oğlu Manil: orta boylu, kara bıyıklı, 20 yaşında.

17- Sağır oğlu Kirkor: orta boylu, kara bıyıklı, 29 yaşında, Alacacı.

18- Oğlu, Kirkor oğlu Tatos dokuz yaşında.

19- Diğeri, Filipus beş yaşında.

20- Hane 9- Evadik oğlu Arton: kısa boylu, kara bıyıklı, 32 yaşında, çerçi

21- Oğlu Artun oğlu Evadik üç yaşında

22- Diğeri Esid, bir yaşında.

23- Hane 10- Sarkis oğlu …: orta boylu, kara bıyıklı, 40 yaşında, kalaycı

24- Hane 11- Kalaycı Mardirus oğlu Garabet: orta boylu, kara bıyıklı, 36 yaşında, çerçi.

25- Oğlu Garabet veledi Avanis, altı yaşında.

26- Diğeri, Garabet oğlu Kigorg bir yaşında.

27- Hane 12- Kantarcı Garabet oğlu Haçator: orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında, çerçi.

28- Kardeşi, Garabet oğlu Kigorg: orta boylu, ter bıyıklı, 20 yaşında.

29- Diğeri, Garabet oğlu Artun, 14 yaşında.

30- Diğeri, garabet oğlu Sarkis, dört yaşında.

31- Hane 13- Artun oğlu Tavit oğlu Ağya: kısa boylu, kara bıyıklı, 32 yaşında, yapıcı.

32- Oğlu Abraham üç yaşında.

33- Kardeşi oğlu, Tavid oğlu Garabet: uzun boylu, ter bıyıklı, 20 yaşında.

34- Diğer kardeşi oğlu, Tavid oğlu Artun 14 yaşında.

35- Diğeri, Tavid oğlu Tavid, dört yaşında.

36- Hane 14- Evanis oğlu Bogos: kısaboylu, kara bıyıklı, 26 yaşında, kalaycı.

37- Oğlu Artun iki yaşında.

38- Diğeri, Piripos bir yaşında.

39- Kardeşi, Bogos oğlu Abraham: orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında.

40- Diğeri, Avanis oğlu Garabet yedi yaşında.

41- Diğeri, Avanis oğlu Kigorg, beş yaşında.

42- Hane 15- Kuyumcu Bogos oğlu Agop, dokuz yaşında çocuk.

43- Yetimleri: Atçeken Avanis oğlu Avanis, bir yaşında.

44- Hane 16- Agop oğlu Ayvaz oğlu Artun, çocuk, dokuz yaşında.

45- Hane 17- Avanis oğlu Siris: orta boylu, kara bıyıklı, 30 yaşında, tütün katıcı.

46- Oğlu Avadis altı aylık.

47- Hane 18- Kürkçü Ohan oğlu Asator: orta boylu, sarı bıyıklı, 25 yaşında, kalaycı.

 

1845’te Karaman’ın Hatip ve Say Mahallelerinde Yaşayan Ermeniler!

 

1845 yılında Karaman merkezdeki Hatip Mahallesinde: 10 hanede 24, Say Mahallesinde 15 hanede 39 erkek nüfus olmak üzere iki mahallede 63 erkek Ermeni vatandaş yaşamaktaydı.

 

Hatip Mahallesi

1- Hane1- Serub oğlu Garabet: kırca sakallı, orta boylu, 55 yaşında, boyacı

2- Hane 2- Papaz Rasil oğlu Bedros: uzunca boylu, kumral bıyıklı, 42 yaşında, kuyumcu

3- Oğlu Kivork 11 yaşında

4- Diğer oğlu Avanis altı yaşında

5- Diğer oğlu Masaki iki yaşında

6- Kardeşi oğlu, Mıgırdıç oğlu Rasil: orta boylu, kara bıyıkılı, 30 yaşında, kalaycı

7- Diğer kardeşi, Mıgırdıç oğlu Tanabos, altı yaşında

8- Diğer kardeşi, Mıgırdıç oğlu Bedros: iki yaşında

9- Hane 3- Sarkis oğlu Garabet: orta boylu, kır sakallı, 45 yaşında, kuyumcu

10- Yeğeni, Agop oğlu Sarkis: kısa boylu, kumral bıyıklı, 25 yaşında, kuyumcu

11- Hane 4- Kirkor oğlu Sarkis: Kirkor oğlu Sarkis: genç 18 yaşında, kara çırak, İçel’de olduğu.

12- Hane 5- Asator oğlu Avanis: orta boylu, ter bıyıklı, 20 yaşında, Attar

13- Yeğeni, Murad oğlu Açator: 17 yaşında genç, kalaycı

14- Hane 6- Dilhac oğlu Manik Deli Hıdır oğlu, uzun boylu, kara bıyıklı, 40 yaşında, kalaycı

15- Hane 7- Gabi oğlu Sarkis: orta boylu, kumral bıyıklı, 45 yaşında, İçel’de.

16- Oğlu Sarkis oğlu garabet, üç yaşında

17- Hane 8- Asator oğlu Sarkis: kısa boylu, kumral bıyıklı, 47 yaşında, maşatçı?

18- Oğlu Asator dört yaşında

19- Öğey oğlu, Arakil oğlu Gazer: 15 yaşında genç

20- Kivork oğlu Agop oğlu Konyalı oğlu: kısa boylu, kumral bıyıklı, … 30 yaşında

21- Hane 9- Hırabet oğlu Onan: orta boylu, kırca bıyıklı, 50 yaşında, kürkçü

22- Torunu, Gireves oğlu Manik, altı yaşında

23- hane 10- … oğlu Kivork: orta boylu, kumral bıyıklı, 30 yaşında, rençber

24- Yeğeni, Agop oğlu Manik, yedi yaşında

 

Say Mahallesi

 

1- Hane 1- Davut oğlu Kivork: uzunca boylu, kır bıyıklı, 45 yaşında, çerçi

2- Oğlu Davut yedi yaşında

3- Diğer oğlu Avanis bir aylık

4- Hane 2- Kirkor oğlu manas: orta boylu, kara bıyıklı, 25 yaşında, kasap

5- Kardeşi, Kirkor oğlu Garabet: orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında

6- Hane 3- Gavrik oğlu Azarya: orta boylu, sarı bıyıklı, 30 yaşında, çerçi

7- Oğlu Azarya oğlu Garabet, dört yaşında

8- Diğer oğlu, Azarya oğlu Arakil, bir aylık

9- Kardeşi, Gavrik oğlu Agop: orta boylu, kara sakallı, 45 yaşında

10- Hane 5-Diğer kardeşi, Gavrik oğlu Bağdasar, genç, 20 yaşında

11- Hane 4- Kürkçü Mihal oğlu Kivork: orta boylu, kara bıyıklı, 25 yaşında, kuyumcu

12- Kardeşi, Mihal oğlu Ağya, 12 yaşında

13- Hane 6- … oğlu Bedros: orta boylu, kara bıyıklı, 23 yaşında

14- Hane 7- Sarkis oğlu Bedros: uzun boylu, kara bıyıklı, 25 yaşında, kuyumcu

15- Garabet oğlu Asator: emmisi oğlu, orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında

16- Kardeşi, Garabet oğlu Arya, ter bıyıklı, orta boylu, 18 yaşında

17- Diğer kardeşi, Garabet oğlu Madros: 14 yaşında

18- Hane 8- Mıgırdıç oğlu Argon: orta boylu, kır sakallı, 55 yaşında, papaz

19- Hane 9- Madros oğlu Markos: kısa boylu, aksakallı, 55 yaşında

20- Oğlu Arakil, orta boylu, ter bıyıklı, 19 yaşında

21- Diğer oğlu Madros 11 yaşında

22- Hane 10- Osid oğlu Çıfıt oğlu Nikos, sekiz yaşında çocuk

23- Hane 11- Kuyumcu Moses oğlu İstefan, yedi yaşında, çocuk

24- Babalığı, Avanis oğlu Agop: uzun boylu, kara bıyıklı, Bitlisli, 38 yaşında

25- Hane 12- Nazarı oğlu Agop: orta boylu, kara bıyıklı, 30 yaşında

26- Kardeşi, Nazari oğlu Argon, 16 yaşında

27- Hane 13- Acı oğlu Burgas: orta boylu, kara sakallı, 38 yaşında, papaz

28- Kiragos oğlu Kirkor: sekiz yaşında

29- Avak oğlu Delovit Uzun boylu, kara bıyıklı, 45 yaşında

30- Hane 14- Acı Sarkis oğlu Kirkor: orta boylu, kara bıyıklı, 28 yaşında, kalaycı

31- Kardeşi Sarkis oğlu Vartan, 18 yaşında genç

32- Yeğeni, Arakil oğlu Kirok, dört yaşında

33- Kuyumcu Bağdasar oğlu Atasor: 30 yaşında, berber

34- Hane 15- Bağdasar oğlu agop: kısa boylu, kır sakallı, 50 yaşında

35- Oğlu Nikos, orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında

36- Diğer oğlu Sarkis, orta boylu, kara bıyıklı, 19 yaşında

37- Diğer oğlu garabet 10 yaşında

38- Diğer oğlu Parih altı yaşında

39- Diğer oğlu Argon bir yaşında.

(Kaynak: BOA-NFS-d-03462-00001/ 0022)

Karaman 1845 Abbas, Mansur Dede ve Şahruh Mahalleleri Gayrimüslim Nüfusu!

 

Karaman Merkez 1845 Yılı Zimmiyan Defteri:4. bölüm

 

1845 yılında Karaman merkezdeki Abbas Mahallesinde: 8 hanede 20, Mansur Dede Mahallesinde 2 hanede 4, Şahruh Mahallesinde: 5 hanede 16 erkek nüfus olmak üzere üç mahallede 40 Ermeni ve Rum erkek vatandaş yaşamaktaydı.

 

Abbas Mahallesi

1- Hane 1- Garabet oğlu Mihator: orta boylu, aksakallı, 60 yaşında.

2- Oğlu Mihator oğlu Agop: orta boylu, kır bıyıklı, 25 yaşında.

3- Diğer Oğlu Mihator oğlu Avanis: orta boylu, 22 yaşında.

4- Diğer Oğlu Mihator oğlu Giregos: orta boylu, ter bıyıklı, 19 yaşında.

5- Torunu Avanis oğlu Madiros, sekiz yaşında.

6- Hane 2- Kokas oğlu Garabet: uzun boylu, kumral sakallı, 36 yaşında.

7- Oğlu Garabet oğlu Kokas, altı yaşında.

8- Hane 3- Ağya oğlu Manos: kara sakallı, 40 yaşında, kalaycı.

9- Hane 4- Avrek oğlu İrej: orta boylu, kumral sakallı, 30 yaşında.

10- Kardeşi Avrek oğlu Garabet: orta boylu, kumral bıyıklı, 22 yaşında.

11- Hane 5- Manas oğlu Kirkor: uzun boylu, kır sakallı, 55 yaşında.

12- Hane 6- Kirkor oğlu Mardiros: uzun boylu, sarı bıyıklı, 32 yaşında, elekçi.

13- Oğlu Gevak altı yaşında.

14- Hane 7- Kirkor oğlu Abraham: uzun boylu, sarı bıyıklı, 32 yaşında, elekçi.

15- Kardeşi orta boylu, genç, Hırabet, 16 yaşında.

16- Hane 8- Hırabet oğlu Avak: orta boylu, kumral sakallı, 38 yaşında, elekçi.

17- Oğlu Garabet sekiz yaşında.

18- Diğer oğlu Mıgırdıç, beş yaşında.

19- Diğer oğlu Mihator dört yaşında.

20- Diğer oğlu Toros iki yaşında.

 

Mansur Dede Mahallesi

1- Hane 1- Arakil oğlu Agop: uzun boylu, kara bıyıklı, 35 yaşında, terzi.

2- Agop oğlu Arakil sekiz yaşında.

3- Diğer oğlu Agop oğlu Kirupo, iki aylık.

4- Hane 2- İrej oğlu Bağdasar oğlu Agop: uzun boylu, kumral bıyıklı, 30 yaşında, Rençber.

 

Şah Ruh Mahallesi (Gazidükkân Mahallesi ile Birleştirilmiş)

1- Hane 1- Bedros oğlu Asator: Deli Şal oğlu, 19 yaşında, genç.

2- Hane 2- Tor oğlu Nikos oğlu Asator: kısa boylu, kara bıyıklı, 31 yaşında, Rençber, İçel’de hizmetkâr.

3- Oğlu Nikos oğlu Kirkor, beş yaşında.

4- Kardeşi Turid oğlu Hırabet: orta boylu, kara bıyıklı, 27 yaşında, Alacacı.

5- Kayını Sarkis oğlu Bedros: gtenç, 15 yaşında, saçmacı.

6- Hane 3- Sarkis oğlu Avanis: kısarak boylu, kara bıyıklı, 33 yaşında, mumcu.

7- Hane 4- İstefan oğlu Nikos: kısa boylu, kırca sakallı, 50 yaşında, Alacacı.

8- Oğlu Bogos oğlu İstefan: 20 yaşında, İzmir’de hizmetçi.

9- Kayını Gireges oğlu Agop: genç, orta boylu, 20 yaşında.

10- Erzurumlu Çerçi Bedros oğlu Mıgırdıç: orta boylu, kara bıyıklı, 30 yaşında.

11- Kardeşi Erzurumlu Çerçi Bedros oğlu Avanis: orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında, terzi.

12- Hane 4- Agop oğlu Garabet oğlu Manos: orta boylu, kır tıraş, 50 yaşında.

13- Hane 5- İstefan oğlu Mardiros oğlu Erzurumlu Efağın oğlu: orta boylu, kır tıraş, 60 yaşında.

14- Madris oğlu Toros, genç, 16 yaşında.

15- Diğer oğlu Madris oğlu Agop, 11 yaşında.

16- Diğer oğlu Madris oğlu İstefan, dört yaşında.

(Kaynak: BOA-NFS-d-03462-00001/ 0022)

Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.
sanalbasin.com üyesidir
Düzenleme | Copyright © 2013-2022 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com