Küçüktüm,

Saklambaç oynuyorduk mahallede
O, hep beni sobelemek isterdi.
Körebe oynasak, sesime dönerdi..
Yakalamaca oynardık;
Beni kovalardı..
İçim bir kuş gibi olurdu, kaçarken
Ama beni yakalasın isterdim yine de..
Küçüktüm..
Azdı bildiğim kelimeler
Adını koymaya yetiremezdim.
...
...
Birgün saklambaç oynarken,
Beni aramadı,
Yakalamacada beni kovalamadı..
Hâlâ hatırladıkça içimi acıtır o his;
O boşluk..
Şimdi adını koyabiliyorum;
O benim görünmeyen ilk yaramdı.
Çocukluğumuza gelsin
Saklambaç adlı yazımdan
2020, mayıs
Raziye Akyol Kıran
Fotoğraf alıntıdır
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Karamanoğulları beylikten de öte 250 senelik uzun bir ömür süren bir İslam devletidir.

Bu İslam devleti başta 1256 senesinde Ermenek’te kurulmuş daha sonra Larende / Karamanı merkez edinmiş olup devamlı Pers kökenli Şia tehlikesine, Ermeni ve Moğol düşmanlara karşı savaş halinde olmuştur.

Karamanoğlu devleti Mısırdaki büyük Türk İmparatorluğu olan Memluklulara hilafetin onlarda olmasından dolayı daima bağlı kalmıştır. Osmanlılarla anlaşamamasının nedenini bu bağlamda da aramak gerekir.

Karamanoğlu atası ve kurucu beyi Nure Sofinin Sivas’a gelince Babailerle beraber olması onun bu fikirde ve zihniyette olduğu manasına gelmez. Nitekim Nure Sofi kendisini, Azerbaycan tarafından Anadolu’ya obasıyla beraber geçtiği ve ilk mesken tuttuğu yer olan Sivas civarında Osmanlı devleti ile Babailer arasındaki isyan hadiselerinin tam ortasında bulmuş ve takiye yaparak obasını korumak için Baba İshak’la beraber olmaya mecbur kalmıştır.

Nitekim Mevlana hazretleri de Konya’nın Moğollara tabi olmasıyla fitne ve isyanı tercih etmemiş görünürde prosedüre uymak zorunda kalmıştır.

Bir zalimin zulmünü bertaraf etmek için bu tür birliktelikler her zaman olmaktadır. Nure Sofinin itikadı yüzde yüz ehl-i sünnet akaididir. Ehl-i sünnet akaidi demek Allah’ın son peygambere bildirdiği tek hak din İslam’dır. Bu dinin kıblesi ve ibadet usullüleri, inanç sistemi bellidir. Ne Şamanizm gibi Türk geleneklerinden ne de Arap geleneklerinden asla beslenmez. Ancak Kur’an ve sünnette geçmeyen bir durum olursa o ikisine ters düşmemek şartıyla törelerden de yararlanılarak devlet idare edilir. Mesela kırmızı ışıkta geçmenin ceza ve müeyyideleri örf ve töreden veya evrensel kaidelerden alınır.

Nure Sofi kendisi de dâhil bütün evlatları yüce İslam dininin hizmetinde olmakla iftihar eden bir hanedandır. Aile türbesinin yer aldığı Ermenek Balkusan köyünde içinde türbelerinin de bulunduğu külliye içinde günde beş vakit ezan okunan ve namaz kılınan bir de mescit vardır.

Ermenek, Karaman, Konya, Ereğli, Niğde, Nevşehir ve hâkim oldukları bütün beldelerde inşa ettikleri camiler, mescitler, Darulkurra / Kur’an öğretilen okullar ve Darulhadislerin / peygamberimizin sünnetini tesis eden hadislerin öğretildiği mekteplerin cephelerine kazılan kitabelerinde yüce İslam dininin ve Müslümanların hizmetinde olduklarını yazmışlardır.

Karamanoğlu devleti, hanedanıyla, halkıyla ve bütün aksamıyla yüce peygamberimizin, dört halifenin, Kur’an’ın ve sünnetin son derece bağlısıdırlar.

İlk inşa ettikleri cami olan Ermenek ulu caminin kıblesi bunun en büyük şahididir. Yine Ermenek’te inşa edilen ve başta Kur’an ve sünnet olmak üzere beşeri ve tabii ilimlerin de okutulduğu Tol medrese de buna tanıktır.

İslam’ı Araplarla özdeşleştirip onu itibarsızlaştırma çabalarına son yıllarda Karamanoğullarının İslam öncesi Türk Şaman töresi ve İran Kaynaklı Şia merkezli karma sapık inançta olduklarını ihsas eden sözler sarf etmektedirler.

Hâlbuki Allah’ın son peygamberi, amcaları ve en yakınları tarafından töremizi ve Arap geleneklerini bırakıyorsun, diye Taife, Medine’ye sürgüne ve hicrete mecbur etmişlerdir. İslam, Araplar başta olmak üzere beşeriyete zararlı töreleri kaldırmak için gelmiştir.

Peygamber efendimiz, Arap töresini reddettiği için Allah cc kendisine: “Sizin töreniz sizin olsun benim dinim de benim olsun / leküm dinüküm veliye din” demesini Kafirun suresinde emretmiştir.

Karamanoğullarının en büyük beyi Mehmet Bey merhum İran dili olan Farsçaya Konya’da okuduğu fermanla yasak bile getirmiştir.

Mehmet Bey ve bütün Karamanoğlu hanedanı hem Müslüman – Türk milliyetçisidir hem de yüce peygamberimizin ve Raşit halifelerinin bize aktardığı Hanif İslam dininin hizmetçileridir.

Nitekim Ermenekli Beşir Çelebi İbrahim Beye ithaf ettiği Mecmûatü’l-fevâid adlı tıbbi içerikli eserinde Karaman beylerini, acemlerin yani Şia inançlı sapık fars devletinin boyun eğdiği sultanlar olarak ifade ediyor.

 “Arap sevici, Arap milliyetçiliği” gibi sapkın sözlerle Müslümanları yaftalamayı bırakalım, İslam dini bütün insanlığın dinidir. Necip Türk Milleti de İslam’ın tüm zamanlarda en büyük hizmetçisidir.

Mükremin KIZILCA

 

Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.


Ermenek Kaymakamlığından yapılan açıklamada; "Ermenek Bozdağ Kayak Merkezimiz 22 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta içi ve hafta sonları 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Tüm halkımız davetlidir." denildi.


Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.


2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler karnelerini alıp, tatile girmenin sevincini yaşadılar.
İlçe Kaymakamımız Sayın Ayşegül EFE öğrencilere karnelerini vererek bu sevince ortak oldu. Ayrıca eğtim-öğretimin sağlıklı devam edebilmesi açısından tatil süresincede pandemi kurallarına dikkat edilmesinin önemini vurgulayan Sayın Kaymakamımız, öğrencilere ve tüm eğitim camiasına güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundular.Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

www.hasanşimşek.com.tr “ köyüm büyükkarapınar-hasanşimşek’ diye ekrana yansır.Her gün az sayıda meraklı ve araştırma amaçlı birkaç kişi siteyi arar. Arşiv amaçlı bir site. 1970’ten beri aralıklarla yazarım yöre ile ilgili konuları. Arşivlenmediğinden yok olup gitti. Hâlbuki biz gazetecilik eğitimi görürken arşivin önemini vurgulayan bir ders de okumuştuk.

Yazılarımın çoğu, Mustafa Şenol Bey zamanında Yeşil Ermenek’te yayınlandı. Orada arşivleniyordu. Sitenin yok olup gitmesi ile bizim yazılar da buharlaştı. 2001 Baraj yapımı haberleri ile birlikte belgesel değerlerde yazılarım oldu, ama şimdi hiçbiri ortalıkta yok. Bunda bizim bilgisayarı iyi kullanıp arşivleme yeteneğimizin eksik olduğu gerçeği de var. Bu nedenle yazılarımın kaybolmaması adına arşivleme amaçlı 2011 yılında bu siteyi kurdurmaya karar verdim.

Bu sitede, 3,5 sene emek vererek yazdığım, 452 sayfalık- hiçbir ilçeye dahi nasip olmayan- belgesel bir kitap olan Köyüm Büyükkarapınar kitabını köyün gençlerine tanıttım.

Kitapta köye ait ayrıntılı bilgiler olduğu gibi, yörenin tarihi, coğrafyası, sosyolojisi, ekonomisi ile de ilgili geniş bilgiler olsa da ancak bunu okuyanlar bilir. Bu kitabı Taşeli Yöresi okullarına ve köy hane halkına karşılıksız olarak gönderdim. Şayet demirbaşa geçirmişler ise her kaymakamlık, belediye, kütüphane ve ilköğretim okullarında var. 2010 koşullarında o zaman YİBO Müdürü olan Mustafa Doğan sayesinde bahsedilen yerlere dağıtımını sağladık. www.hasanşimşek.com.tr adlı sitede, yalnız Büyükkarapınar ile ilgili bilgiler yok. Ermenek ve çevresinde okul yaptıran hemşehrilerimizin hepsi ve hayatta tanıdığım önemli Ermenekli şahsiyetlerin (Kim Kimdir?) otobiyografileri de var.

Arşiv amaçlı bir site demiştim. Seçme yazılarım ve otobiyografiler, KAYANAK göstermek şartıyla ihtiyacı olanlar bu sitedeki bilgilerden yararlanabilir. Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ile ilgili en derli toplu öz bilgileri bulmanız da mümkün.

Benim de en mutlu olduğum yan, yeni araştırmacıların arayıp kaynak sorması ve yazılarımı kaynak olarak göstermesidir. Bu nedenledir ki, kaynak göstermeden yapılan alıntıların bir intihal (hırsızlık) olduğunu alıntılayanların bilmesi gerekir. Unutmayalım ki, izinsiz, kaynak göstermeden alınan yazılar hem cezai hem de hukuku sonuçlar doğurur. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile eser sahipleri koruma altına alınmıştır. Böyle bir bilgilendirme ve açıklamadan sonra, www.hasanşimşek.com.tr sitemdeki yazılarım arşiv amaçlı ve kaynak göstermek şartıyla herkese açıktır. Değişik zamanlarda da bunu ifade etmiştim. Bu vesile ile araştırmacılara ve yöre ile ilgili meraklı kişilere önemle duyurulur. 21.01.2022 

Hasan ŞİMŞEK

Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 Ermenek Belediye Başkanı ZORLU’dan Minik ellere anlamlı karne hediyeleri: Yapboz ve Çam Fidanı.

Ermenek Belediye Başkanı Atilla ZORLU  birinci dönem tatil zilinin çalması nedeniyle ilçe merkezinde yer alan Anaokulu ve anasınıfı öğrencilerimize Andımızın yer aldığı Yap-Boz (puzzle) ve Çam Fidanları hediye etti.
Başkan ZORLU “Geleceğimizin teminatı; çocuklarımıza, andımızın her zaman yol gösterici olacağını, fidanları da çevre ve geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu devamlı hatırlamaları temennisiyle dağıttıklarını ifade etti.
Atila ZORLU/Ermenek Belediye BaşkanıMedya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.


Yeniden Refah Partisi İç Anadolu Bölge eğitim toplantısı Karaman İl Başkanlığının ev sahipliğinde Lütfü Elvan Kongre Salonunda gerçekleşecek.

Yeniden Refah Partisi İç Anadolu Bölge eğitim toplantısına Genel Başkan Yardımcıları Teşkilat Sorumlusu Naim ÖZTÜRK, Dış İşler Sorumlusu Doğan BEKİN, Eğitim ve Gençlik Kolları Sorumlusu Cengiz ZOR, karaman Bölge Sorumlusu Hüseyin Ekinci ve 13 ilin İl ve İlçe Başkanları ve yönetim kurulları katılacaktır.

Yeniden Refah Partisi İç Anadolu Bölge eğitim toplantısına Ankara, Konya, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Hatay ve ev sahibi Karaman ilinden toplam 650 kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan eğitim semineri Lütfü Elvan Kongre Salonunda 22 Ocak 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 Kozaklı KOP Astronomi Kütüphanesi Hizmete Açıldı

KOP İdaresi tarafından finanse edilen ve Kozaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kozaklı KOP Astronomi Kütüphanesi’ törenle hizmete açıldı. KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, Türkiye’nin teknolojik hamlelerine uygun, nitelikli beşeri sermayesinin KOP Tematik Kütüphaneleri ile geleceğe hazırlanacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının KOP OKUYOR kapsamında finanse ettiği ve Kozaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kozaklı KOP Astronomi Kütüphanesi’ açılışına; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kozaklı Kaymakamı Metehan Toy, Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu ile öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Gençlerimizi Geleceğe Güvenle Hazırlamalıyız”

Konuşmasına; “Gönül istiyor ki, bu tür tematik kütüphaneleri tüm ilçelerimize hatta okulu olan tüm köylerimizde açalım ve çocuklarımızın duygu dünyasını, vizyonlarını genişletebilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri, sosyalleşip kendilerini tanıyabilecekleri imkanları sunalım” diyerek başlayan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel; “Bu eksikliği giderme noktasında KOP İdaresi çok önemli bir destek sağlıyor. Kapsama alanındaki tüm illerde farklı projelere destek vermek suretiyle bu zenginliğin kazandırılması, gençlerimize bu fırsatların sunulması bakımından büyük katkılar sunuyor. Bizim en büyük zenginliğimiz, hazinemiz gençlerimiz. Gençlerimizi geleceğe hazırlarken nitelikli bir şekilde yetişmelerini ve ülkenin geleceğine katkı sunacak donanımla yetiştirmek son derece önemli. Genç nüfusumuzun çokluğu ile her ortamda gurur duyuyor ve övünüyoruz. Ancak iyi eğitilemeyen genç nüfus donanımlı ve nitelikli yetişmediği taktirde avantajdan dezavantaja dönüşmesi çok kolay olabiliyor. O nedenle hazinelerimizi geleceğe güvenle taşımak, ülkemizin geleceğinde rol alacak birer aktör olmalarını sağlamak için onlara çok emek vermemiz çok iyi eğitmemiz gerekiyor. İşte onun yolu da bu tür kütüphanelerden geçiyor. Dünya çok hızlı değişiyor ve bu değişime ayak uydurmak çok kolay değil. Çocuklarımız bilmez ama bilgisayarların hayatımıza girmesi çokta eskilere dayanmaz. Ancak bu kadar kısa bir süre içerisinde teknoloji o kadar hızla ilerledi ki, kişisel bilgisayarlarımız cep telefonlarımız ve internetimizle birlikte bizimle her yerde. Çocuklarımızın bu değişime ayak uydurabilmeleri için özellikle teknolojik anlamda onların ufuklarını açacak olan yatırım ve desteklemelere ihtiyacımız var. Buradan hareketle Kozaklı KOP Astronomi Kütüphanesinin Nevşehir’e kazandırılmasında emeği geçen başka KOP İdaremiz olmak üzere tüm paydaşlara gençlerimiz adına çok teşekkür ediyorum.

“Gelişmiş Ülkelerle Gelişmemiş Ülkeler Arasındaki Fark Bir Avuç İnsana Bağlı”

KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin; bir ülkenin gelişmesi için topyekün kalkınmanın yürütülmesinin, birbirinden farklı alanların eşzamanlı olarak desteklenmesi gerektiğini belirterek “İdaremiz tarafından Beşeri Sermayenin geliştirilmesi kapsamında verdiğimiz desteklerle bölgemizde başta gençlerimiz olmak üzere çocuklarımızın geleceklerini daha iyi kurabilmeleri, onların nitelikli yetişmiş insan olabilmelerini sağlayacak bir takım plan ve projeler hazırlandı. Bu kapsamda bugün açılışını yapacağımız Kozaklı Astroloji Kütüphanemiz de bu çerçevede destek kapsamına girmiş oldu. Gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki fark bir avuç insana bağlıdır. Bizim ülkemizin geleceği olan gençlerimizi daha nitelikli ve donanımlı bir şekilde yetiştirebilirsek bu ülkenin teknolojik hamlelerinde nitelikli insan kapasitesini de bu tür kütüphane ve bilim merkezleriyle geleceğe hazırlamış olacağız. Türkiye olarak artık savunma sanayii, uzay çağı diyoruz. Uzaya sert inişten bahsediyoruz. Bu ülkenin artık çok daha büyük hedefleri var ve bugün inanılmaz biçimde dışarıya bağımsız bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye var. Ama bizim burada nitelikli insan gücüne de her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Çocuklarımızın bilimle, sanayi ile teknoloji ve uzayla buluşabilmesi, onların hayal dünyasını zenginleştirecek meslekleri şimdiden seçebilecekleri böylesine önemli merkezlere ihtiyaç var” diye konuştu.

Gençlerimiz Ufuk Geliştirici, Vizyoner Teknolojilerle Burada Tanışacak”

Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu ise “Bu kütüphanenin ilçemize kazandırılmasından dolayı başta Nevşehir Valimiz olmak üzere KOP İdaresi Başkanımıza İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, ilçem ve ilçemizin gençleri adına yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu kütüphane sayesinde ülkemizin ihtiyaç duyduğu, bilim sanayi anlamındaki insan kaynakları bu ve benzeri kütüphanelerle yetişmiş olacak. Gençlerimize buralarda bilim uzay teknoloji ve sanayi alanında ufuklarını geliştirici, vizyonlarına değer katan teknolojilerle yakından temas kuracaklar. Yenilikleri buralar vasıtasıyla aracısız görmüş ve öğrenmiş olacaklar. Bu kapsamda Kozaklı Belediyesi olarak bizlerde kütüphanemizin ilçemize açılabilmesi, tüm öğrencilerimiz rahatlıkla faydalanabilmesi için bu tesisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze tahsis ettik. Buralardan istifade eden gençlerimiz de önce ilçemizin bölgemizin ve ülkemizin gelişiminde önemli adımları atmış olacaklar” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Becel, KOP Başkanı Şahin ve Belediye Başkanı Kabukcuoğlu, ‘Kozaklı KOP Astronomi Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu. Planetaryum da ise öğrencilerle birlikte uzayın sırları belgeselini izlediler.

Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 


Sevgili öğrenciler,

Sabır, merak ve heyecanla beklediğiniz karnelerinize kavuşmanın mutluluğunu yaşarken yeni bilgiler öğrenmenin, beceri kazanmanın, çalışma ve gayretle başarmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Hepinizi en içten duygularla tebrik ediyorum. Sizlerin yetişmesi için sınırsız emek veren öğretmen ve ailelerinize şükranlarımı sunar,  sağlık ve mutlulukla, dolu dolu bir tatil geçirmenizi diliyorum.

Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Rahmi Yıldırım, 1 Temmuz 1943 tarihinde Antalya, Gazipaşa, Macar köyünde dünyaya gelmiş ve aynı yerde ikamet eder. 1 Eylül 1961 yılında M.E. B. da öğretmen olarak çalışmaya başlayıp, Antalya Ticaret Lisesinden emekli olduktan sonra memleketinde yaşamını sürdürmektedir.

Rahmi Yıldırım öğretmenimizle 2016-2017 yıllarında sosyal medya aracılığı ile tanıştık. Zaman zaman telefon bağlantısı kurarak konuştuğumuz da olmakta tabi ki. 2017 yılında yayınladığım ‘Torosların Yukarısı Ermenek’ adlı kitabımı ilk alanlardan biridir Rahmi öğretmenim.

Rahmi öğretmenimiz bir Gazipaşalı, ancak çocukluk ve gençlik yıllarında özellikle Orta Toroslar, Taşeli yöresinin Akçalı dağlarında bulunan Gazipaşa’nın Macar köyü Oyuklu yaylasında Ermenekli çerçi ve celeplerle çokça karşılaştığı için zaman zaman sosyal medya üzerinde anılarından kısa paylaşımlar yapar. En son yaptığı paylaşımda şunları anlattı.

“1950’lerde Gazipaşa’nın Macar köyü yaylası Oyuklu’ya Ermenekli çerçiler ve celepler gelirdi.

Bizler o çerçi ve celeplerden çok şeyler öğrendik. Çerçiler ve celepler bize diğer yerlerden haberler getirirdi. Ermenek yemeklerini özellikle ‘batırmayı’ vb onlardan öğrendik. Çerçiler biz çocuklara o zamanlar masal ve hikâyeler de anlatırlardı. Çerçiler ve celepler bir nevi kültür elçileri, aynı zamanda bizim halk doktorumuzdu.

Biz davar, koyun, sığır, vs mallarımızı celeplere satardık. Velhasıl biz parayı 1950’lerde yaylalarda Ermeneklilerden kazanırdık.

Onlar çalışkan ve kanaatkâr ve dürüst insanlardı.

Çerçiler yaylamıza geldiklerinde ise bir sekiye sergisini açardı. Köylülere derdi ki;

Çerçi geldi çerçiiiiiii

Aynalarım, iğnelerim.

Taraklarım var.

El değmemiş basmalarım var.

Tak tak helvalarım var.

Sonra ben yoktum alamadım.

Para bulamadım.

Gelinim almışta ben alamadım, demeyin!

Haydi, çerçi geldi çerçiii…

Bizde serginin başında toplanır, konuşur alışveriş yapardık. Para bulamazsak aldığımız malın yerine bizdeki maldan yün, kıl, deri, yağ, peynir, vs verirdik.”

Bizlerinde çocukluğumuzun alış veriş merkeziydi çerçiler. Rahmi öğretmenize bir nazire yapmak için çerçi adlı şiirimi ekliyorum.


ÇERÇİ

*

Çerçi açar sergisini,

Ekler mala vergisini,

Elindeki dergisini,

Açar okur çerçi amca.

*

Taşralıyız kaderimiz,

Parasızlık kederimiz,

Kaçadır ki ederimiz,

Yazar borca çerçi amca.

*

Müşteriler gelir bakar,

Kesin çıkar iki sakar,

Ayağını mala çarpar,

Kızar çokça çerçi amca.

*

Taktak helva bir çuvalda,

Eksik kalır tadı balda,

Yetişmez ki o da dalda,

Kırar durur çerçi amca.

*

Kazancıdır elli atmış,

Mallarını az çok satmış,

Yükünü toplayıp katmış,

Yürür gider çerçi amca.

*

Özbekoğlu daldın yine,

Helva yersin erir mine,

Çok fırça sür dişlerine,

Söker gider çerçi amca.

*

08.01.2022

Durmuş Ali ÖZBEK

-----------

Resim: http//www kaybolan meslekler.com'dan alınmıştır.


Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Karamanlı bir hemşehrimiz M.T. sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya şu soğuk günlerde içimizi ısıttı. Karamanlı hemşehrimiz takdir topluyor. Medya Ermenek olarak bizde hemşehrimizi tebrik ediyor, daha nice sıcak yürekli insanlarımızın çoğalmasını diliyoruz.

Karamanlı hemşehrimiz M.T.'in  sosyal medyaya yazdıkları;

“Ben KARAMAN merkez de yaşıyorum...

Eğer bir işiniz yoksa ve kimseden yardım alamıyorsanız ve yemeğiniz bitiyorsa, lütfen akşamları aç yatmayın!

Utanmadan, sıkılmadan bir yerlerden bana ulaşın!

Birinin yiyebileceği yemek varsa, ikinciye de yetecek kadar olduğunu öğrenerek büyüdük!

Her aile başka aileye destek olsa yeter.

Paylaşmak bereketi getirir, ne olur bencil olup sadece kendi dolabımızı doldurup evimizde beklemeyelim!

Üzgün ebeveynlerin olduğunu okuyoruz, duyuyoruz ve üzülüyoruz

Bu mesajı okuduysanız tekrar ediyorum rahatsızlık hissetmeden bana özel bir mesaj bırakın, size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım.

En azından bir yemek dahi olsa sana ulaştırmaya çalışacağıma söz veriyorum, kimse aç olmamalı, çaresiz kalmamalı.

Gün birlik beraberlik günüdür!

Komşusu açken tok yatan bizden değildir...”


Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 

Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan belediye otobüs şoförleri için eğitim semineri düzenlendi. Eğitimlerin ardından şoförlere katılım belgeleri verildi.        

Karaman Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için hizmet içi eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda belediye otobüslerini kullanan şoförlere yönelik Mesleki İntibak Eğitimi gerçekleştirildi. Yirmi beş saat süren eğitimlerde; Trafik adabı, Trafik kuralları, Trafik psikolojisi ile Kentlik bilinci ve trafik kültürüne etkisi konuları detaylı bir şekilde anlatıldı.

            Eğitimlerin tamamlanmasının ardından otobüs şoförlerine katılım belgeleri, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Kent Konseyi üyeleri tarafından verildi.
Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Gençler (A) Basketbol grup müsabakaları son gün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Karaman’da okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen okullararası Gençler (A) Basketbol grup müsabakaları Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan son gün karşılaşmalarının ardından sona erdi.

4 gün boyunca devam eden müsabakalar sonunda erkeklerde Konya Özel Diltaş Anadolu Lisesi, Adana Özel Eral Anadolu Lisesi ve İzmir Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi yarı finale yükselen takımlar oldu. Kızlar da ise bu isimler Ankara Özel Tema Anadolu Lisesi, Antalya Özel Sınav Anadolu Lisesi ve Mersin Eğitim Vakfı Özel Toros Anadolu Lisesi oldu.

Okul Sporları Gençler (A) Basketbol grup müsabakalarında dereceye giren takımları tebrik eden Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Türkiye şampiyonası yarı final müsabakalarında takımlara başarılar diledi.Medya Ermenek Haber Sitesindeyayınlanan makaleleriniçeriği hakkında mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğu makalesi yayınlanan yazara aittir.Yayınlanan makale karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.
sanalbasin.com üyesidir
Düzenleme | Copyright © 2013-2021 | MedER |Medya Ermenek
BİZE ULAŞIN
ghs.google.com
ghs.google.com